All In: Traduction en Suédois et Paroles - The Lafontaines

La Traduction en Suédois de All In - The Lafontaines et les Paroles originales de la Chanson

All In
Paroles de The Lafontaines

Innocent dreams from my devilish thoughts
I don't paint pictures, I connect dots
You wanna hear the story? well I can tell lots
Said she likes rap, but never from the Scots
Hands tied, riddle me this, riddle me that, son
Times up, ready to die, fatal attraction
Your on a cycle like war on the TV
I developed a thick skin for the shit that she called me
Mask off
Running in circles with the enemy
Cease fire
Give it a miss, I'm losing energy
Wants me on her arm like a band for the captain
But only show me love when she tag me in a caption
Repeat
Food on the table, it's reheat
Each week, got me treading some waters that's knee deep
Can't sleep, feel the pressure when you're picking my mind
Buried deep up in the shadow where you never will find it
Rewind it
White lies stuck in my mouth now
She took it to a level I can't reach, like high-brow
But somehow, even when connection is vague
She keep me turning the page, constantly pushing the gauge
I'm all in

I think I'm really close this time
I think I'm really close this time, uh oh
Show me what you want from me
I'm about to capsize
Time stays frozen
But what can I do to relieve this pressure?
I think I'm really close this time so let me hold on

Yeah, I lost faith, I lost time
Lost friends, I don't mind
There are signs I don't see
I lost you, I lost me
There's walls I won't breach
Too high I can't reach
I don't settle, don't rest
I'm too cursed, I'm too blessed
Too stuck, so vexed
So focused on what's next
That I can't balance another fucking weight on these pecs
I'm too loud, I'm too subtle
Too sober for a couple
I waste days in a bubble
Invite nothing but trouble
But, if they can clear some space in the room

We make it bloom like them summer months coming in June
I wrote a tune we never played
Poured it straight from the heart
But never seen the light of day
Because it never would chart, ugh
No top lines or classic melodies
No big hooks to sink the memories
Only the ink spill from the page
With my solo acapela I'll be taking the stage
I'm all in

Either coming up or going under
I waste the days wishing I were younger
You never gave me nothing to defend
I'm just trying to send a message to a friend
And even if this came too late
I reminisce just to clear the slate, it's all love
Trying to stop the rain in the summer
I've nothing left now to discover
I'm all in

I think I'm really close this time
I think I'm really close this time, uh oh
Show me what you want from me
I'm about to capsize
Time stays frozen
But what can I do to relieve this pressure?
I think I'm really close this time so let me hold on

Time stays frozen
What can I do to relieve this pressure?
I think I'm really close this time
I think I'm really close this time, uh oh

Time stays frozen
But what can I do to relieve this pressure?
Show me what you want from me
I'm about to capsize

Either coming up or going under
I waste the days wishing I were younger
You never gave me nothing to defend
I'm just trying to send a message to a friend
And even if this came too late
I reminisce just to clear the slate, it's all love
Trying to stop the rain in the summer
I've nothing left now to discover

All In
Traduction de The Lafontaines en SuédoisOskyldiga drömmar från min djävulska tankar
Jag behöver inte måla tavlor, jag ansluta prickar
Vill du höra historien? jo jag kan berätta massor
Sa hon gillar rap, men aldrig från Skottarna
Händerna bundna, gåta för mig detta, gåta för mig att, son
Gånger upp, redo att dö, fatal attraction
På en cykel som krig på TV
Jag utvecklade en tjock hud för skit som hon kallade mig
Masken
Kör i cirklar med fienden
Eld upphör
Ge det en miss, jag förlorar energi
Vill ha mig på hennes arm som ett band för kapten
Men bara visa mig kärlek när hon tagga mig i en bildtext
Upprepa
Mat på bordet, det är en repetition
Varje vecka, som fick mig trampar lite vatten på knä djup
Kan inte sova, känner trycket när du plockar mitt sinne
Begravd djupt upp i skuggan där du aldrig kommer att finna det
Spola tillbaka det
Vita lögner som fastnat i min mun nu
Hon tog det till en nivå som jag inte kan nå, som high-brow
Men på något sätt, även när anslutningen är vaga
Hon hålla mig vänder blad, att ständigt trycka på mätaren
Jag är en

I tycker att jag är riktigt nära den här gången
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången, uh oh
Visa mig vad du vill ha från mig
Jag är på väg att kantra
Tiden stannar frysta
Men vad kan jag göra för att lätta på detta tryck?
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången så låt mig hålla på

Yeah jag tappat tron, jag förlorade tid
Förlorade vänner, jag bryr mig inte
Det finns tecken på att jag inte ser
Jag förlorade dig, jag förlorade mig
Det finns väggar att jag inte brott
Alltför högt jag kan inte nå
Jag behöver inte nöja dig med, inte resten
Jag är också förbannad, jag är för välsignade
Alltför fast, så vred
Så fokuserade på vad nästa
Att jag inte kan balansera en annan jävla vikt på dessa pecs
Jag är för högljudd, jag är alltför subtil
Alldeles för nykter för ett par
Jag avfallet dagar i en bubbla
Bjud ingenting utan problem

Men, om de kan klara vissa ytor i rummet
Vi gör det blommar som dem sommarmånaderna kommer i juni
Jag skrev en låt som vi aldrig spelat
Hällde den direkt från hjärtat
Men aldrig sett dagens ljus
Eftersom det aldrig skulle diagram, usch
Ingen övre linjer eller klassiska melodier
Inga stora krokar för att sänka minnen
Bara färgen spill från sidan
Med min solo acapela jag ska ta scenen
Jag är en
varken komma upp eller gå under
Jag slösa dagar önskar jag var yngre
Att du aldrig gav mig inget att försvara
Jag försöker bara att skicka ett meddelande till en vän
Och även om det kom för sent
Jag bara minnas att rensa skiffer, det är kärlek
Att försöka stoppa regn i sommar
Jag har ingenting kvar nu att upptäcka
Jag är en

I tycker att jag är riktigt nära den här gången
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången, uh oh
Visa mig vad du vill ha från mig
Jag är på väg att kantra
Tiden stannar frysta
Men vad kan jag göra för att lätta på detta tryck?
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången så låt mig hålla på

Time vistelser frysta
Vad kan jag göra för att lätta på detta tryck?
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången
Jag tror att jag är riktigt nära den här gången, uh oh

Time vistelser frysta
Men vad kan jag göra för att lätta på detta tryck?
Visa mig vad du vill ha från mig
Jag är på väg att kantra
varken komma upp eller gå under
Jag slösa dagar önskar jag var yngre
Att du aldrig gav mig inget att försvara
Jag försöker bara att skicka ett meddelande till en vän
Och även om det kom för sent
Jag bara minnas att rensa skiffer, det är kärlek
Att försöka stoppa regn i sommar
Jag har ingenting kvar nu att upptäcka

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées The Lafontaines

L’album contient la chanson All In de The Lafontaines .
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
150
traductions de chansons
Merci!