Helig Moder: Traduction en Anglais et Paroles - Silvana Imam

La Traduction en Anglais de Helig Moder - Silvana Imam et les Paroles originales de la Chanson

Helig Moder
Paroles de Silvana Imam

Foul play, foul play, jag break dina ankels that way
Ay, vill du va, ah, vill du va som henne?
Okay, så här, ey

Vill du va Silvana? Vill du, vill du va som henne?
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet inte längre
Jag kan, jag kan, jag kan, jag kan, jag kan inte rå
För att vissa väljer sitta, sitta, sitta och jag står
Gav mig superhjälte rollen, hade inget val
Ni satte mig på podiet förvänta alla svar
Nu ni borde veta varför jag har blivit psycho
Låter ingen fucka med mig som dom gjorde Michael
Jag kan bära bördan stämpla mig som vad ni vill
Alla vill ha underhållning så jag gav dom en hel film
Kompromissar inte med min frihet, tro mig jag är slut
Om det tar mitt liv på vägen, låt det då ta slut

Om jag går bort imorgon, kommer ni be för mig, Stockholm?
Som jag bett för dig världen
Kommer ni hedra mitt minne eller kommer ni glömma?
Eller kommer ni glömma?

Säg mig, helig moder
Säg mig, helig moder
Säg mig, helig moder
Ey

Moder jord, jag ger en offergåva, ge mig liv
Djup som mina rötter ni har levande bevis
Visar mina tänder kommer aldrig spela fin
Behöver en semester bara jag och Beatrice
Jag vill också skaffa bebex ha det lite stilla
Stressa 24, poppa piller in i dimman
Dubbla tio tusen timmar 20 på ett år
Svarar inte på min lur, dom tror jag spelar svår

Tänker på er alla, tänker ni på hur jag mår
När jag hela tiden strider för att världen ska bli vår
Kompromissar inte med min frihet tro mig jag är slut
Om det tar mitt liv på vägen låt det då ta slut

Om jag går bort imorgon, kommer ni be för mig, Stockholm?
Som jag bett för dig världen
Kommer ni hedra mitt minne eller kommer ni glömma?
Eller kommer ni glömma?

Säg mig, helig moder
Säg mig, helig moder
Säg mig, helig moder
Ey

Vill du va Silvana? Vill du, vill du va som henne?
Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet inte längre
Höjt min toleransnivå behöver DMT
Ajja, ajja, ajja, ingen LSD
Inget BS i mitt DNA, Helig Mor sen första dag
Allstar sen jag var barn, har switchat moves på basketplan
Foul play, foul play, jag break dina ankels that way
Dom lägger defense på mig, jag break dina ankels that way
Sverige tror att mina ambitioner är en sekt
Världen, kan ni snälla ge mig lite mindre stress?
Skolan tolkar mina texter en gång för kulturen
Blir kåt mina rader gå till bibblan låna boken

Moder jord jag ger en offergåva, ge mig liv
Djup som mina rötter ni har levande bevis
Visar mina tänder kommer aldrig spela fin
Behöver en semester bara jag och Beatrice

Helig Moder
Traduction de Silvana Imam en AnglaisFoul play, foul play, I break your ankels that way
Ay, do you want huh, ah, do you want to be like her?
Okay, so here, ey

do you want va Silvana? Do you want to, you want to be like her?
I know, I know, I know, I know, I don't know anymore
I can, I can, I can, I can, I can't help
That some choose to sit, sit, sit and I stand
Gave me the superhero role, had no choice
You put me on the podium and expect all the answers
Now you should know why I have become psycho
Let no one fuck with me like they did Michael
I can carry the burden punch me like what you want
All want entertainment so I gave them a whole movie
Don't compromise on my freedom, believe me I'm exhausted
If it takes my life on the road, please let it end

if I go away tomorrow, will you pray for me, Stockholm?
As I prayed for you the world
Will you honor my memory, or will you forget?
Or will you forget?

Tell me, holy mother
Tell me, holy mother
Tell me, holy mother
Ey

Moder earth, I give an offering, give me life
Deep as my roots you have living proof
Showing my teeth will never play nice
Need a vacation just me and Beatrice
I also want to get bebex have it a little still
Rush 24, popping the pills into the mist
Double ten thousand hours 20 in a year
Does not respond on my handset, they think I play difficult

Thinking of you all, you are going on how I feel
When I am all the time fighting for the world to become our
Don't compromise on my freedom believe me I'm exhausted
If it takes my life on the road please let it end

if I go away tomorrow, will you pray for me, Stockholm?
As I prayed for you the world
Will you honor my memory, or will you forget?
Or will you forget?

Tell me, holy mother
Tell me, holy mother
Tell me, holy mother
Ey

do you want va Silvana? Do you want to, you want to be like her?
I know, I know, I know, I know, I don't know anymore
Upped my tolerance level need DMT
Ajja, ajja, ajja, no LSD
No BS in my DNA, Holy Mother since the first day
Allstar since I was a child, has switched moves on the basketball court
Foul play, foul play, I break your ankels that way
Dom adds defense on me, I break your ankels that way
Sweden believe that my ambitions are a cult
The world, can you please give me a little less stress?
The school interprets my lyrics once and for culture
Getting horny my lines go to the library to borrow the book

Moder earth I give an offering, give me life
Deep as my roots you have living proof
Showing my teeth will never play nice
Need a vacation just me and Beatrice

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Silvana Imam

Helig Moder
L’album Helig Moder contient la chanson Helig Moder de Silvana Imam . Cet album est sorti le: 15/02/2019.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album Helig Moder ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
Para Dis0/3
Helig Moder0/3
Första Dagen0/3
Vikken Då0/3
Magi Som Orlando 0/3
Ha Tålamod 0/3
4h 0/3
Stanna Tiden 0/3
Ta Hand Om Dig 0/3
Nenene 0/3
Jag Ser Ljuset0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
143
traductions de chansons
Merci!