Dakota: Traduction en Suédois et Paroles - Robert Francis

La Traduction en Suédois de Dakota - Robert Francis et les Paroles originales de la Chanson

Dakota
Paroles de Robert Francis

Light shines off rivers flowing through
Every part of me
Wanting every part you

Soft and simple veins make a stain
Or find a dream
If I was the one, maybe I could feel your pain

And the water boils while the night is on fire
I patiently wait like a bird on a wire

Your dreams are made of fear while sleep surrounds us
Tunnels changing lanes oh summarize your pain inside a school bus

Summer fall, October ends
Shadows, odds and ends
Winter won't pretend

Oh I know I'll see you again

The wind blows you and me
Catching teardrops in the leaves
Oh I don't believe that every night I feel you breathe

And the tension boils like sailors close to home
Time is black, but you assume I'll be alone

Fate does tempt itself a game of cat and mouse
It soon will find us

And anything we need
God knows the devil could precede
In denying us

Dakota
Traduction de Robert Francis en SuédoisLjuset lyser av floder som flyter genom
Varje del av mig
Vill ha varje del du

Soft och enkel vener göra en fläck
Eller att hitta en dröm
Om jag var en, kanske jag kan känna din smärta

och vattnet kokar medan natten är on fire
Jag tålmodigt vänta som en fågel på en tråd

Your drömmar är gjorda av rädsla samtidigt som omger oss sova
Tunnlar byter körfält åh sammanfatta din smärta inuti en skolbuss

Summer hösten, oktober slutar
Skuggor, odds och slutar
Vintern ska inte låtsas

Åh jag vet att jag får se dig igen

vinden blåser dig och mig
Fånga teardrops i bladen
Åh jag tror inte att varje kväll jag känner att du andas

och spänningen kokar som seglare nära hemmet
Tid är svart, men du utgår från att jag kommer vara ensam

Fate inte fresta sig själv en katt-och-mus
Att det snart kommer att hitta oss

och allt vi behöver
Gud vet djävulen kan föregå
Att förneka oss

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Robert Francis

One by One
L’album One by One contient la chanson Dakota de Robert Francis . Cet album est sorti le: 30/11/2006.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album One by One ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
Mama Don't Come0/3
Little Girl0/3
Love For Me0/3
One By One0/3
Alice0/3
All Of My Trains0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
124
traductions de chansons
Merci!