Rodeo: Traduction en Anglais et Paroles - Hef

La Traduction en Anglais de Rodeo - Hef et les Paroles originales de la Chanson

Rodeo
Paroles de Hef

Spanker

Een paar honderd paarden onder m'n motorkap
'k Neuk alleen maar bitches uit de modeblad
Vergeet niet dat ik vroeger op de bodem zat
Op in de villa aan het smoken met een open dak
Sleutels van m'n eigen huis, ik proost op dat
Grote fles champagne, ik lig groot in bad
Ze houdt niet echt van smoken maar toch rookt ze wat
Laatste Yeezy's had ik maar gister heb ik ze ook gepakt
Geloof in God, geloof die rappers niet
Een pussy nigga wordt te blij wanneer die mensen ziet
Ze komt rechtstreeks na d'r werk en dan brengt ze wiet
Paar boeken die ik lees zorgen ervoor dat ik nu erg geniet
Je kan alles wat je wilt als je d'r in verdiept
Kan nooit stoppen als ik winst heb en dan sta ik quitte
'k Weet nog toen ik uit de waggie hing en bitches riep
Ik rijd nu langs met ramen dicht in cocaïne-witte Jeep

Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog
De zon komt door naar de code rood
Er is altijd hoop zolang jij gelooft
Hou je hoofd omhoog
Was met een missie on the field, ey
Was aan het rennen voor een deal, ey
Wat ik droom dat is niet real, ey
Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog

Ey, ey
I swear to God ze zijn niet real, yeah
Je moest eens weten how it feel, yeah
Ik gaf m'n bro's nieuwe life, oeh
Ik had al money voor m'n deal, yeah
Voor m'n dochter aan het grinden tot de vroege ochtend
Je ziet me lachen met die mannen maar ben achterdochtig
Ik ben geklommen uit de goot, je ziet ik leef in comfort
Ik ben in Londen aan het scheuren voor de times I suffered
Yeah, ik zeg lil' mama sjoef
Ik ga niet in je Golf, ik wil in je Gucci blouse
Jij weet hoe ik move met een pocket full of floes
Wallahi, ik loev die habiba's net als Boef
Pull up bij je poef in die waggie zonder roof
Yeah, aan het rennen voor de fam

I did it for my guys, jullie doen het voor de Gram
Ik word een vader als m'n vader want ik lijk op hem
Dus voor m'n kleine weet je dat ik over lijken ren

Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog
De zon komt door naar de code rood
Er is altijd hoop zolang jij gelooft
Hou je hoofd omhoog
Was met een missie on the field, ey
Was aan het rennen voor een deal, ey
Wat ik dat is niet real, ey
Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog

Kleine jongens worden groot en mannen worden oud
Ik zeg, 'Gelukkig, toen ik jong was toen ging alles fout'
Eerste Rolex was de helft, straks is alles goud
Tattoo weer een Bundy op die poenie als je van me houdt
Spend het allemaal op m'n moeder
Ik ken die struggle, dit krijgt ze nu terug van vroeger
Aan het cruisen, we rijden rond in die X1
Jij pakt puntjes, speel geen baas wanneer je bricks leent
Scherp, want ze hopen dat je straks slipt
Je beste mattie neukt je bitch wanneer je vastzit
Tantoe coca als ik tantoe blokken hasj fix
Adidas slippers terwijl Piet Parra in de kast ligt
Geen designer, duurste jonko in m'n grinder
In m'n koelkast thuis staan al die spullen van m'n rider
Vertel m'n kleine elke dag hoeveel ik hou van haar
Die huis op Curaçao die wordt gebouwd voor haar

Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog
De zon komt door naar de code rood
Er is altijd hoop zolang jij gelooft
Hou je hoofd omhoog
Was met een missie on the field, ey
Was aan het rennen voor een deal, ey
Wat ik dat is niet real, ey
Baby, it's a rodeo
Hou je hoofd omhoog

Rodeo
Traduction de Hef en AnglaisSpanker

a few hundred horses under my hood
'k Fuck only bitches from the fashion magazine
Don't forget that I used on the bottom was
In the villa at the smoken with an open roof
Keys of my own house, I cheers to that
Large bottle of champagne, I'm big in bath
She does not really smoken but still smokes them
Last Yeezy's I had but yesterday, I they also get caught
Faith in God, faith that rappers do not
A pussy nigga is too happy when those people see
She comes directly after d'r work and then brings them weed
Few of the books I read make that I now really enjoy
You can do everything you want if you want to study
Can never stop if I profit and I am even
I Know when I get out of the waggie hung out and bitches called
I'm driving along with windows closed in a cocaine white Jeep

Baby, it's a rodeo
Keep your head up
The sun is coming through to the code red
There is always hope as long as you believe
Keep your head up
With a mission on the field, ernst & young
Was run around for a deal, ey
What I dream is not real, ey
Baby, it's a rodeo
Keep your head up

Ey, ey
I swear to God they are not real, yeah
You had to know how it feel, yeah
I gave my bro's new life, oeh
I already had money for my deal, yeah
For my daughter to spin until the early morning
You see me laugh with the men, but I am suspicious
I climbed out of the gutter, you see I live in comfort
I'm in London at the cracks for the times I suffered
Yeah, I say lil' mama sjoef
I'm not going to go in your Golf, I want to be in your Gucci blouse
You know how I move with a pocket full of floes
Wallahi, I loev that habiba's just as Criminal
Pull up your stool, in that waggie without roof
Yeah, run around for the fam

I did it for my guys, you do it for the Gram
I am a father as my father because I look at him
So for m a small do you know that I seem to run

Baby, it's a rodeo
Keep your head up
The sun is coming through to the code red
There is always hope as long as you believe
Keep your head up
With a mission on the field, ernst & young
Was run around for a deal, ey
What I that is not real, ey
Baby, it's a rodeo
Keep your head up

Kleine guys are great and men are old
I say, 'Fortunately, when I was young when everything went wrong'
First Rolex was the half, and then everything is gold
Tattoo a Bundy on that poenie if you love me
Spend it all on my mother
I know that struggle, this will get them back now from the past
On the cruise, we drive around in the X1
You've got dots, don't play boss when you bricks lends
Sharp, because they hope that you will soon be able to slip
Your best mattie fucks you bitch when you get stuck
Tantoe coca as I tantoe blocks hash fix
Adidas slippers while Piet Parra in the cabinet
No designer, most expensive jonko in my grinder
In my fridge at home are all that stuff of my rider
Tell my small every day how much I love her
That house in Curaçao that is built for her

Baby, it's a rodeo
Keep your head up
The sun is coming through to the code red
There is always hope as long as you believe
Keep your head up
With a mission on the field, ernst & young
Was run around for a deal, ey
What I that is not real, ey
Baby, it's a rodeo
Keep your head up

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Hef

Koud
L’album Koud contient la chanson Rodeo de Hef . Cet album est sorti le: 25/01/2019.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album Koud ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
De Wereld Is Van Jou 0/3
Rodeo 0/3
Koud0/3
Gangster0/3
Wie Niet Waagt0/3
Misschien 0/3
Ik Weet Dat Je M'n Rug Hebt0/3
Forever 0/3
Andere Place0/3
Niks0/3
Pijn 0/3
Wanneer Zijn We Safe 0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
143
traductions de chansons
Merci!