Fall: Traduction en Suédois et Paroles - Eminem

La Traduction en Suédois de Fall - Eminem et les Paroles originales de la Chanson

Fall
Paroles de Eminem

You know, everybody's been tellin' me what they think about me for the last few months
It's too loud
Maybe it's time I tell 'em what I think about them
Can't hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
It's too loud
Freeze my crown all up in it, slow fire
Don't fall on my face
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate
Don't fall on my–

Gotta concentrate, against the clock I race
Got no time to waste, I'm already late, I got a marathoner's pace
Went from addict to a workaholic, word to Dr. Dre
In that first marijuana tape—guess I got a chronic case
And I ain't just blowin' smoke, 'less it's in your momma's face
I know this time Paul and Dre, they won't tell me what not to say
And though me and my party days
Have all pretty much parted ways
You'd swear to God I've forgot I'm the guy that made 'Not Afraid'
One last time for Charlemagne
If my response is late, it's just how long it takes
To hit my fuckin' radar, I'm so far away
These rappers are like Hunger Games
One minute, they're mockin' Jay
Next minute, they get they style from Migos, then they copy Drake
Maybe I just don't know when to turn around and walk away
But all the hate, I call it 'Walk on Water' gate
I've had as much as I can tolerate
I'm sick and tired of waitin', I done lost my patience
I can take all of you motherfuckers on at once
You wanted, Shady? You got it!

Don't fall on my face
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate

Somebody tell Budden before I snap, he better fasten it
Or have his body baggage zipped
The closest thing he's had to hits is smackin' bitches
And don't make me have to give it back to Akademiks
Say this shit is trash again, I'll have you twisted
Like you had it when you thought you had me slippin' at the telly
Even when I'm gettin' brain, you'll never catch me with a thot
Lackin' with it, 'he ain't spit like this in his last shit'
Ho, you better go back and listen
You know me better, thinkin' I'll slow up, let up
Call it traps 'cause it's a total setup
Hopin' that you rappers fall in that; Dre said, 'Hold your head up!'
Kathy Griffin, stackin' ammunition
Slap the clip and cock it back on competition
This is how I shot a head , Gabby Giffords

My attack is viscous, Jack the Ripper, back in business
Tyler create nothin', I see why you called yourself a ft, bitch
It's not just 'cause you lack attention
It's 'cause you worship D12's balls, you're sack-religious
If you're gonna critique me, you better at least be as good or better, get Earl the Hooded Sweater
Whatever his name is to help you put together
Some words, more than just two letters
The fans waited for this moment like that feature when I stole this show, sorry if I took forever

Don't fall on my face
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate
Don't fall on my faith, oh
Don't fall on my fate

Just remember, I was here before you
And I'll be here after you make your run-in for you
Detract this, I might have to fuck Pitchfork with a corkscrew
Just what the doctor ordered
Revenge is the best medicine
Increase the dose, unleash the most
And then tell the Grammys to go and fuck themselves
They suck the blood from all the biggest artists like some leeches
So they nominate 'em, get 'em there, get a name to 'em
See the show, every parasite needs a host
Then give Album of the Year to somebody that no one's ever even heard of
All I know is I wrote every single word of
Everything I ever murdered
Time to separate the sheep from goats
And I got no faith in your writers, I don't believe in ghosts
When rap needed it most, I was that wing in the prayer
A beacon of hope, the B-I-R-D in the air
Somewhere some kid is bumpin' this while he lip-syncs in the mirror
That's who I'm doin' it for, the rest I don't really even care
But you would think I'm carryin' a Oxford dictionary in my pocket
How I'm buryin' these artists, on the scale it turns to minus
Mines is various as hardly and what's scary is you prolly
Can compare me to your car 'cause I'm just barely gettin' started
And as far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone
Or I'll show you an Elvis clone
Walk up in this house you own, brush my pelvic bone
You should telephone and go fetch me the remote
Put my feet up and just make myself at home
I belong here, clown, don't tell me 'bout the culture
I inspire the Hopsins, the Logics, the Coles, the
Seans, the K-Dots, the 5'9's, and oh
Brought the world 50 Cent, you did squat, pissed and moaned
But I'm not gonna fall… bitch!

It's too loud
Can't hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
It's too loud
Freeze my crown all up in it
Slow fire

Fall
Traduction de Eminem en SuédoisDu vet, alla har varit säger ' för mig vad de tycker om mig för den sista några månader
Det är för högt
Kanske det är dags att jag berättar för dem vad jag tycker om dem
Kan inte höra det kommer ner i hallen trappan från parkeringen
Det är för högt
Frysa mitt crown alla upp i det, och sakta eld
Inte falla på mitt ansikte
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde
Fall inte på min–

Gotta koncentrera sig, mot klockan ras jag
Fick ingen tid att förlora, jag är redan sen, jag fick en marathoner takt
Gick från missbrukare till en arbetsnarkoman, ord för Dr. Dre
I det första marijuana band—antar att jag fick en kronisk fall
Och jag är inte bara blowin' rök 'mindre det är i din momma' s ansikte
Jag vet den här gången Paul och Dre, de kommer inte berätta för mig vad man inte ska säga
Och även om mig och mitt parti dagar
Har alla ganska mycket skilda vägar
Du skulle svär vid Gud att jag har glömt att jag är den killen som gjorde 'Inte Rädd'
En sista gång för Charlemagne
Om mitt svar är sent, det är bara hur lång tid det tar
Att träffa min fuckin' radar, jag är så långt bort
Dessa rappare är som Hunger Games
En minut, de är mockin' Jay
Nästa minut, de får de stil från Migos, då de kopierar Drake
Jag kanske bara inte vet när man ska vända och gå bort
Men alla hatar, jag kallar det 'Gå på Vatten' gate
Jag har haft så mycket som jag kan tolerera
Jag är trött på vä', jag har gjort förlorade mitt tålamod
Jag kan ta alla jävlar på en gång
Du ville, Skumma? Du har det!

Don falla på mitt ansikte
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde

Somebody berätta Budden innan jag knäpper han bättre fästa det
Eller har hans kropp bagage zippad
Det närmaste han hade till träffar är smackin' tikar
Och inte få mig att ge det tillbaka till Akademiks
Säga att den här skiten är skräp igen, jag ska har du vred
Gillar du hade det när du trodde att du hade mig slippin' på teve
Även när jag är gettin' hjärnan, som du aldrig kommer fånga mig med en thot idag
Lackin 'med det,' han är inte spotta ut så här i hans senaste shit'
Ho, du bättre att gå tillbaka och lyssna
Du känner mig bättre, tänker ' jag ska sakta upp, låt upp
Kalla det fällor ' för att det är en total installation
Hoppades' att du rappare falla, Dre sade, ' Hold your head up!
Kathy Griffin, att stapl ammunition
Slap klipp och snopp tillbaka på konkurrensen
Detta är hur jag sköt en chef , Gabby Giffords

Min attack är trögflytande, Jack the Ripper, back in business
Tyler skapar ingenting, jag förstår varför du kallade dig en meter, tik
Det är inte bara för att du saknar uppmärksamhet
Det är för att du dyrkar D12 bollar, du är säck-religiösa
Om du ska kritisera mig, du bättre att vara minst lika bra eller bättre, få Earl Huva Tröja
Vad hans namn är att hjälpa dig att sätta ihop
Vissa ord, mer än bara två bokstäver
Fansen väntat på detta ögonblick som det har när jag stal denna visa, förlåt om jag tog en evighet

Don falla på mitt ansikte
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde
Fall inte på min tro, åh
Fall inte på mitt öde

Just kom ihåg att jag var här innan du
Och jag ska vara här när du gör din run-in för dig
Förringa detta, jag har kanske att knulla Högaffel med en korkskruv
Precis vad doktorn beställt
Hämnd är den bästa medicinen
Öka dosen, släppa loss den
Och sedan berätta för Grammys för att gå och knulla sig själva
De suger blod från alla de största artisterna som vissa iglar
Så de nominerar 'em, get 'em där, får ett namn som ska 'em
Se showen, varje parasit behöver en värd
Då ger Årets Album till någon som ingen någonsin ens hört talas om
Allt jag vet är att jag skrev varenda ord
Allt jag någonsin mördad
Dags att skilja fåren från getterna
Och jag har ingen tro på din författare, jag tror inte på spöken
När rap behövde det mest, jag var som vinge i bön
En strimma av hopp, B-I-R-D-i luften
Någonstans vissa barn är bumpin' detta medan han lip-synkroniserar i spegeln
Det är vem jag är doin' it för, resten jag egentligen inte ens bryr sig
Men du skulle tror jag carryin ' en Oxford dictionary i min ficka
Hur jag buryin ' dessa konstnärer, i den omfattning det visar minus
Gruvor är olika som knappast och vad som är skrämmande är att du prolly
Kan jämföra mig med din bil för jag är bara knappt gettin' började
Och så långt som Lord Jamar du bäst i att lämna mig fan ensam
Eller jag ska visa dig en Elvis-klon
Gå upp i detta hus som du äger, borsta mitt bäckenben
Du bör telefon och gå och hämta mig fjärrkontrollen
Sätta mina fötter och bara göra själv hemma
Jag hör hemma här, clown, inte berätta för mig ' bout kultur
Jag inspirera Hopsins Logikerna, Coles,
Seans, K-Punkter, till 5'9' s, och åh
Väckt världens 50 Cent, du gjorde knäböj, förbannad och stönade
Men jag tänker inte falla... tik!

det är för högt
Kan inte höra det kommer ner i hallen trappan från parkeringen
Det är för högt
Frysa mitt crown alla upp i det
Slow fire

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Eminem

Kamikaze
L’album Kamikaze contient la chanson Fall de Eminem . Cet album est sorti le: 31/08/2018.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album Kamikaze ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
Paul 0/3
Em Calls Paul 0/3
Paul 0/3
Nice Guy by Eminem & Jessie Reyez0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
151
traductions de chansons
Merci!