Flux: Traduction en Suédois et Paroles - Ellie Goulding

La Traduction en Suédois de Flux - Ellie Goulding et les Paroles originales de la Chanson

Flux
Paroles de Ellie Goulding

Remember me in a simple way, not what I did or said
When I think of you now, I just think of the day we met
Don't forget me, like I didn't care
Yeah, I stole from myself just to make you complete

I don't think you have the patience
I don't think you know the difference

And I don't want cute imitations
I know you wanted to save me

And I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, but it's not enough
And I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, I just keep holding on

Would you be taking me higher?
Would we be living as liars?
I wanna know, I wanna know

When the memories pack up and leave, it will set me free
All those days on the beach will be washing away from me
I will keep you secretly just to keep the peace
Keep steering this ship through the dark and the stormy seas

I should be counting my blessings
Staying safe in confusion

And maybe I'm learning my lesson

I know you wanted to save me

I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, but it's not enough
And I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, I just keep holding on

Would you be taking me higher?
Would we be living as liars?
I wanna know, I wanna know
Would we be living in Camden?
Getting a ticket to your band?
I wanna know, I wanna know

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

Oh, I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux
But it's not enough
I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, I just keep holding on

I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, but it's not enough
I'm still in love with the idea of loving you
It's a state of flux, I just keep holding on

Flux
Traduction de Ellie Goulding en SuédoisKom ihåg mig på ett enkelt sätt, inte vad jag gjorde eller sa
När jag tänker på dig nu, jag tänker bara på den dagen vi möttes
Glöm inte mig, som om jag inte brydde
Ja, jag stal från mig själv bara för att göra dig fullständig

I inte tror att du har tålamod
Jag tror inte att du vet skillnaden

och jag inte vill ha söt imitationer
Jag vet att du ville rädda mig

och jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, men det räcker inte
Och jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, jag bara fortsätter att hålla på

Would du tar mig högre?
Skulle vi leva som lögnare?
Jag vill veta, jag vill veta

när minnen packa upp och lämna, det kommer att ställa mig fri
Alla dessa dagar på stranden kommer att tvätta bort från mig
Jag kommer att hålla dig i hemlighet bara att hålla fred
Hålla styra detta skepp genom den mörka och stormiga haven

I bör vara att räkna mina välsignelser
Bor säkert i förvirring

och kanske jag lär mig min läxa

Jag vet att du ville rädda mig

I är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, men det räcker inte
Och jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, jag bara fortsätter att hålla på

Would du tar mig högre?
Skulle vi leva som lögnare?
Jag vill veta, jag vill veta
Skulle vi kunna bo i Camden?
Att få en biljett till ditt band?
Jag vill veta, jag vill veta

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

Oh, jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring
Men det är inte tillräckligt
Jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, jag bara fortsätter att hålla på

I är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, men det räcker inte
Jag är fortfarande i kärlek med tanken på att älska dig
Det är ett tillstånd av förändring, jag bara fortsätter att hålla på

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Ellie Goulding

EG4*
L’album EG4* contient la chanson Flux de Ellie Goulding . Cet album est sorti le: 30/11/2017.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album EG4* ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
Close to Me by Ellie Goulding, Diplo & Swae Lee0/3
Do You Remember0/3
New Heights0/3
Loyalty 0/3
High as Your Expectations0/3
Still Falling for You0/3
Loneliness0/3
Flux0/3
Love I'm Given0/3
Electricity0/3
Sixteen0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
143
traductions de chansons
Merci!