Run: Traduction en Suédois et Paroles - Bugzy Malone

La Traduction en Suédois de Run - Bugzy Malone et les Paroles originales de la Chanson

Run
Paroles de Bugzy Malone

You were knocking on the door
They're looking at you through the peeper
You say you don't love them, they say they don't love you either
You say you don't care, you're lying through your teeth-a
You're cut deep down and the wound is getting deeper
You're getting kinda hungry looking like a Wiz Khalifa
The roads are getting cold and now you're gonna catch a fever
Penny for your thoughts, that's because the door's staying closed
And your memories are getting no cheaper
Family first, but you're not a believer
It's been a nightmare for this daydreamer
They've done you dirty and it's getting no cleaner
Cos even though you're hurt they're calling it a misdemeanour

Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself
Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself

Panic sets in, you realise that you're standing there alone
You pick your bags up and your running for the stairway
Adrenaline running from your head into your toes
Because you know that people they escape rarely
What's sin when you're sinning only to survive
You're getting by but you're just getting by barely
You storm in telling them that they don't know the struggle
They don't understand that struggle can be scary
Bottom of the stairs you run out the fire exit
Backstreet boy you don't wanna get arrested

Running through the city's got this young boy breathless
And he better be careful 'cos they'll eat him for breakfast

Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself
Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself

You catch your reflection in the window of a building
He can hear the giggling of children
They walk past but they never help him
What he's seen in the window he could have killed him
Young boy run
That young boy should have ran
Should have ran as fast as he can
He's looking at himself, he's no longer a young boy he's looking back at a grown man

Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself
Young boy run
They're tryna keep you in the slums
Young boy run
You gotta love yourself these days
You gotta love yourself

Run
Traduction de Bugzy Malone en SuédoisDu var som knackar på dörren
De tittar på dig genom peeper
Du säger att du inte älskar dem, de säger att de inte älskar dig antingen
Du säger att du inte bryr dig, att du ljuger genom dina tänder-en
Du skar djupt ner och såret blir djupare
Du får ganska hungrig som ser ut som en Wiz Khalifa
Vägarna blir kallt och nu du ska fånga en feber
Penny for dina tankar, det är på grund av att dörren stannar stängt
Och dina minnen blir inte billigare
Familjen först, men du är inte troende
Det har varit en mardröm för detta dagdrömmare
De har gjort dig smutsig och det blir inte renare
Cos även om du skadas de kallar det en förseelsen

Young boy run
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv
Ung pojke kör
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv

Panic sätter in, du inser att du står där ensam
Du hämtar din väskor upp och din kör för trappan
Adrenalin som löper från huvudet till tårna
Eftersom du vet att de människor fly sällan
Vad synd, när du är synda bara att överleva
Du får med men är du bara komma med något
Du storm genom att berätta för dem att de inte vet kampen
Förstår de inte att kampen kan vara skrämmande
Botten av trappan du kör ut elden avsluta
Backstreet boy du inte vill bli arresterad

Kör genom stadens fick denna unga pojke andfådd
Och han är bättre att vara försiktig 'cos de kommer att äta honom till frukost

Young boy run
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv
Ung pojke kör
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv

du fånga din spegelbild i fönstret på en byggnad
Han kan höra fnittrande barn
De går förbi, men de kan aldrig hjälpa honom
Vad han har sett i fönstret han kunde ha dödat honom
Ung pojke kör
Som ung pojke ska ha sprang
Borde ha sprungit så fort han kan
Han tittar på sig själv, han är inte längre en ung pojke han ser tillbaka på en vuxen människa

Young boy run
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv
Ung pojke kör
De är tryna hålla dig i slummen
Ung pojke kör
Du måste älska dig själv dessa dagar
Du måste älska dig själv

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées Bugzy Malone

B. Inspired
L’album B. Inspired contient la chanson Run de Bugzy Malone . Cet album est sorti le: 17/08/2018.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album B. Inspired ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
B. Inspired0/3
Warning0/3
Die By the Gun0/3
Done His Dance0/3
Separation 0/3
Heart 0/3
Come Through0/3
Death Do Us Part0/3
Submarine0/3
Street Life 0/3
The End0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
150
traductions de chansons
Merci!