Allt Jag Ville: Traduction en Anglais et Paroles - 24k

La Traduction en Anglais de Allt Jag Ville - 24k et les Paroles originales de la Chanson

Allt Jag Ville
Paroles de 24k

Allt jag ville
24K
Före min tid

Allt jag ville va
Mata stashet
Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig
Allt jag ville va
Mata stashet
Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig

Jag går aldrig på nån rea
Jag gör mål som en nia
Varje år jag köper nya
Poppar dom i orten
Som folk dom poppar lena
Om vi tar ditt liv då de va menat
Jag e före min tid du e försenad
Lojalitet kan inte köpas borde veta
Snälla säg inget till mig som du inte menar
Fuck you mean inte gees
Leker soldater men ni aldrig sett ett krig
Min gun e hungrig, den aptit
Den vill ha beef
Och ni står på menyn
Hundra mill på mitt schema
Folk bara andas jag vill leva
Investera och spendera
Ta hand om min familj och mina egna
Allt jag ville ah

Allt jag ville va
Mata stashet
Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig
Allt jag ville va
Mata stashet

Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig

Brukar köpa på grönt jag var miljövänlig
Men dom vet min miljö aldrig vänlig
Och hon säger kan du vara ärlig
Så jag säger habibi de bara ärligt
Ville ba fylla stash, ingen plånbok
Vi har money bags, träffar fullt med fans
Hade fullt med feens, dom vet allting finns
De som finns e vinst, yeyy
De som finns e vinst, yeyy yeah

Ville bara göra bröd
Folk vill se mig död
Så jag håller mig hög
Kom testa o stör
Kom o testa kan hoppa på mig om du vill
De e slöseri på liv
När hon vill, tar en bil
Jag beter mig som deron
Täcker allting kickar därifrån
Hon ska suga sen hejdå
Har köpt mycket som dip-doe
Märken från topp till toe
När du e ute och du matar magen
Hundra procent du kommer få mata magen

Allt jag ville va
Mata stashet
Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig
Allt jag ville va
Mata stashet
Folk dom hatar så vi matar magen
Gud förlåt mig
Dom vill åt mig
Gud förlåt mig

Allt Jag Ville
Traduction de 24k en AnglaisAll I wanted
24K
Before my time

too I wanted to be
Feed stashet
People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me
All I wanted to be
Feed stashet
People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me

Jag never go on some rea
I make goals as an nia
Every year I buy new
Popping dom in the town of
As people's judgment popping lena
If we take your life then it was meant
I e before my time you e delayed
Loyalty can't be bought should know
Please say no to me you don't mean
Fuck you mean not gees
Playing soldiers, but you have never seen a war
My gun e hungry, the appetite
It wants beef
And you are on the menu
A hundred mill on my schedule
People just to breathe I want to live
Invest and spend
Take care of my family and my own
All I wanted to ah

too I wanted to be
Feed stashet
People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me
All I wanted to be
Feed stashet

People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me

Brukar buy on the green I was green
But they know my environment is never friendly
And she says, you can be honest
So I say habibi they just honestly
Wanted ba to fill the stash, no wallet
We have money bags, matches fully with the fans
Had full of feens, they know everything there is
Those who are e profit, yeyy
Those who are e profit, yeyy yeah

Ville just make bread
People want to see me dead
So I keep myself high
Com test o interfere with
Com o the test can jump on me if you want
The e waste of life
When she wants to, take a car
I behave like deron
Covers everything kicks off from there
She'll suck then bye bye
Have purchased much as the dip-doe
Brands from top to toe
When you e out and you feed the stomach
One hundred percent you will get to feed the stomach

too I wanted to be
Feed stashet
People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me
All I wanted to be
Feed stashet
People judgment hate so we feed the stomach
God forgive me
They want to me
God forgive me

Dernières Traductions et Paroles Ajoutées 24k

Före Min Tid
L’album Före Min Tid contient la chanson Allt Jag Ville de 24k . Cet album est sorti le: 26/04/2019.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album Före Min Tid ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
Min Tid0/3
Tekashi0/3
Vän0/3
Stainless Steel0/3
Kvarterets Hjältar0/3
Sår Som Aldrig Läker0/3
Inga Känslor0/3
Allt Jag Ville0/3
Där Med Mig0/3
Got A Bank0/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
156
traductions de chansons
Merci!