Karma: Traduction en Suédois et Paroles - 1200 Techniques

La Traduction en Suédois de Karma - 1200 Techniques et les Paroles originales de la Chanson

Karma
Paroles de 1200 Techniques

Karma
What goes around comes around right?
How you treat people is how they treat you back
Disrespect them or knock them
They're gonna slap you back
Sometimes it hurts and that's
Bad karma, watch out for it

How am I supposed to live in a world of negatives?
How am I supposed to love in a world full of push and shove?
How am I supposed to breathe in a world full of lust and greed?
Well, I guess I'll have to live day to day
And pray to God that'll I'll be okay-ay-ay

These fat raps think they fit like they the Iron Man
I got the iron tongue and the iron hand, I'll make the final stand
The final showdowns come round and hit ya
As I throw down my gauntlet to switch the picture
If ya look in the mirror, you're bound to get a reflection
Like with every action, there is a reaction
With your dodgy actions, you're causing negative drama
And if you know God's law, you best watch for karma
Now I'mma bomb ya, running your traps like tacks
You think you're floating on the cream, you and your rat pack
Well I'm take that, thought back, now let's dwell
How I should lock you like jail cells so we can exhale
I'm a bull and you's a matador, I'm seeing red, you outta sorts
I'm a target like darts boards, you floating in space like astronauts
I started off last but now I'm first
While you're shaking, I cut off like umbilicals at birth

How am I supposed to live in a world of negatives?
How am I supposed to love in a world full of push and shove?
How am I supposed to breathe in a world full of lust and greed?
Well, I guess I'll have to live day to day
And pray to God that'll I'll be okay-ay-ay

I look around the city and it's all such a pity
Everybody trying to be pretty, don't care for nitty gritty
I look around the block, nobody's playing hopscotch
They're to busy on the internet surfing that rock
Just converse kind of rude, like
'So what you trying to prove, mate?'
I say, 'Nothing, I'm just tryna build the feeling, not live like you'

I got plans to take this city up to Senate
As life's one big race and I want all entries to win it
If you're not with it like quitters, then get out of my face
You got no place in my grace with your grimace
You're a disgrace with a sire, you need to recon through your fire
And look higher, higher!
I got sounds that help you get down, so you can get up
And avoid them stinking rats that get me fed up
Yeah, they make me wanna throw up, they gotta grow up
Or they'll be feeling abandoned while I'll be sailing like Noah

How am I supposed to live in a world of negatives?
How am I supposed to love in a world full of push and shove?
How am I supposed to breathe in a world full of lust and greed?
Well, I guess I'll have to live day to day
And pray to God that'll I'll be okay-ay-ay

Melbourne, Sydney, to Brisbane, and Darwin
To Perth, Adelaide, Tassie
And all across the O-Z-Z-I-E

Picture I'm the boulder, it's time to roll
I will continue like part two with no to and fro
Aiming at infinity, start a nasty road
Had to leave the poor luck souls before they fall, so
I got the key to the door and I'm searching for the keyhole
And I unlock the door, I bring new love to my people
Unlike these fickle fanatics that wanna cause death
Cut hopes late, praying we fall to hell's depth
As I watch and see all our progress regress
As what goes up comes down, nevertheless
We stung by the horror, cold hearts with armour
Boomerang effect as we all face our karma

How am I supposed to live in a world of negatives?
How am I supposed to love in a world full of push and shove?
How am I supposed to breathe in a world full of lust and greed?
Well, I guess I'll have to live day to day
And pray to God that'll I'll be okay-ay-ay


Karma
Traduction de 1200 Techniques en SuédoisKarma
Vad går runt kommer runt till höger?
Hur du behandlar människor är hur de behandlar dig tillbaka
Respektlöshet dem eller slå dem
De kommer slap dig tillbaka
Ibland gör det ont och det är
Dålig karma, titta ut för det

How jag tänkt att leva i en värld av negativ?
Hur är det meningen att jag skulle vara kär i en värld full av push och shove?
Hur ska jag kunna andas i en värld full av lust och girighet?
Tja, jag antar att jag får leva dag för dag
Och be till Gud som kommer ska jag vara okej-ay-ay

de här rappar fett tror att de passar som de Iron Man
Jag fick strykjärn tungan och strykjärn hand, ska jag göra det sista strid
Den slutliga showdown komma runt och träffa ya
Så jag kasta ner min gatlopp för att växla bild
Om ya titt i spegeln, du är bunden att få en reflektion
Som med varje handling, det är en reaktion
Med din tvivelaktiga handlingar, du är som orsakar negativa drama
Och om du vet att Guds lag, du bästa klocka för karma
Nu har jag'mma bomb ya, kör dina fällor som slår
Du tror att du är flytande på grädde, du och din rat pack
Jag ska ta det, tänkte tillbaka, nu ska vi bo
Hur ska jag låsa in dig som fängelse celler så att vi kan andas ut
Jag är en tjur och du är en matador, jag ser rött, du outta typer
Jag är ett mål som dart styrelser, du svävar i rymden som astronauter
Jag startade sist, men nu är jag först
Medan du skakar, jag avbröt som umbilicals vid födseln

How jag tänkt att leva i en värld av negativ?
Hur är det meningen att jag skulle vara kär i en värld full av push och shove?
Hur ska jag kunna andas i en värld full av lust och girighet?
Tja, jag antar att jag får leva dag för dag
Och be till Gud som kommer ska jag vara okej-ay-ay

I titta runt i staden och det är en sådan synd,
Alla försöker att vara vacker, bryr sig inte för nitty gritty
Jag tittar runt på blocket, har ingen att spela hopscotch
De är för upptagen på att surfa på internet som rock
Bara converse typ av oförskämd, som
'Så vad du försöker bevisa, mate?'
Jag säger Ingenting, jag är bara tryna bygga känsla, att inte leva som du'

Jag har planer på att ta den här staden upp till Senaten
Som livet är en stor tävling och jag vill att alla poster för att vinna det
Om du inte är med det som quitters, sedan få ut av mitt ansikte
Du fick ingen plats i min nåd med din grimas
Du är en skam med en far, du måste recon genom din eld
Och titta högre, högre!
Jag fick ljud som hjälper dig att komma ner, så att du kan få upp
Och undvika dem stinkande råttor som får mig trött
Ja, de gör mig att vilja kasta upp, de måste växa upp
Eller kommer de att känna sig övergiven samtidigt som jag ska vara segling som Noa

How jag tänkt att leva i en värld av negativ?
Hur är det meningen att jag skulle vara kär i en värld full av push och shove?
Hur ska jag kunna andas i en värld full av lust och girighet?
Tja, jag antar att jag får leva dag för dag
Och be till Gud som kommer ska jag vara okej-ay-ay

Melbourne, Sydney, Brisbane, Darwin
Till Perth, Adelaide, Tassie
Och i O-Z-Z-I-T

Picture jag boulder, är det dags att rulla
Jag kommer att fortsätta som en del två med ingen hit och dit
Syftar till oändlighet, börjar en otäck väg
Var tvungen att lämna det fattiga lycka själar innan de faller, så
Jag fick nyckeln till dörren och jag söker för nyckelhålet
Och jag låser upp dörren, jag få ny kärlek till mitt folk
Till skillnad från dessa ombytliga fanatiker som vill orsaka dödsfall
Skär hoppas sent, ber vi faller helvetets djup
Så jag tittar och ser alla våra framsteg regrediera
Så vad går upp kommer ner, ändå
Vi stucken av skräck, kalla hjärtan med pansar
Boomerang effekten som vi alla står inför vår karma

How jag tänkt att leva i en värld av negativ?
Hur är det meningen att jag skulle vara kär i en värld full av push och shove?
Hur ska jag kunna andas i en värld full av lust och girighet?
Tja, jag antar att jag får leva dag för dag
Och be till Gud som kommer ska jag vara okej-ay-ay


Dernières Traductions et Paroles Ajoutées 1200 Techniques

Choose One
L’album Choose One contient la chanson Karma de 1200 Techniques . Cet album est sorti le: 30/11/2001.
Êtes-vous intéressé par d'autres traductions des chansons de l'album Choose One ?

À droite, vous trouverez la liste des chansons. contenu dans cet album dont nous n'avons pas la traduction Si vous souhaitez la traduction de l'une de ces chansons, cliquez sur le bouton approprié. Lorsque nous aurons atteint au moins 3 rapports pour une chanson, nous activerons cette option pour insérer sa traduction dans le site.
Nom de la chansonRapportsVoulez-vous la traduction?
/3
Vous avez jusqu'à présent amélioré
157
traductions de chansons
Merci!